Släktforska på biblioteket!

Bildresultat för arkiv digital

På biblioteket har vi programet ArkivDigital om du vill släkforska. Fråga oss i disken om du vill veta mer.

Högsbysamlingen

Hembygdsforskning

På Högsby bibliotek finns goda möjligheter att forska i bygdens historia. I den lokala samlingen med bydokumentation finns en enorm kunskapsmassa med Högsby kommun som en gemensam nämnare. Det finns all anledning att börja sitt kunskapssökande på biblioteket.

På bibliotekets Smålandshylla finns en stor mängd litteratur med lokal anknytning. Fråga gärna bibliotekets personal om du söker efter något särskilt.

Högsbysamlingen
 

Högsby biblioteks unika samling rör media med anknytning till nuvarande Högsby kommuns geografiska område. Beståndet har byggts upp under lång tid och tillväxer kontinuerligt eftersom i princip inga exemplar gallras. Denna litteratur- och mediesamling ska öka förståelsen för den historiska utveckling som lett oss framtill dagens moderna samhälle i Högsby kommun.

Samlingen är en utmärkt startpunkt för skolorna när de tar upp ämnet hembygdshistoria.

I materialet finns en referenssamling som inte kan lånas hem. Men de flesta exemplaren i Högsbysamlingen får lånas hem i likhet med bibliotekets övriga bestånd. Det material som rör särskilda byar eller andra geografiska platser är till viss del indexerade så att en viss by är sökbar i bibliotekets katalog.

Genom åren har många betydelsefulla forskare bidragit till denna kunskapsmassa. Christina Dannesäters utforskande av byar och gårdar i Högsby med omnejd är ett efterlämnat material med stor betydelse. Detta finns som kopior samlade i pärmar.

Hembygdsfilmer

Biblioteket har filmer på VHS och DVD som kan lånas. Det pågår ett arbete för att utöka samlingen. I dagsläget finns följande filmer:

Gösta Högstedts Journalfilmer Högsby 1943-1946

Gösta Högstedts Journalfilmer Högsby 1947-1957

LänkaLänkar