Nationella minoriteter

På biblioteket finns böcker på de fem svenska minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

  • Regionbiblioteket Kalmar har samlat bra länkar och information här
  • Minoritet.se är en webbplats om de nationella minoriteterna och om den nya minoritetsspråkreformen 
  • Socialstyrelsen ger information om minoriteters rättigheter här
  • Länsstyrelsen Kalmar informerar om nationella minoriteter här
  • Skolstyrelsen samlar resurser kring undervisning om minoriteter här