Logga Legimus.

 

Vad är Legimus?

Legimus är till för dig som har svårt att läsa. Legimus erbjuder dig som har en läsnedsättning möjligheten att ladda ned och lyssna på böcker på din surfplatta, dator, smartphone eller talbokspelare.

Du kan lyssna på böckerna genom en App eller direkt via Legimus hemsida.

Du kan klicka här för att lära dig mer. Kontakta oss på biblioteket så hjälper vi dig.

 

Vem får låna?

Du som har en läsnedsättning får låna våra böcker.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Du behöver inte visa intyg.

Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

 

Rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

- läs- och skrivsvårigheter

- synnedsättning

- andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada

- intellektuell funktionsnedsättning

- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.

tillfällig läsnedsättning

 

(Källa: Legimus.se)