Fröviskolan

Bildresultat för book reading

 

Fröviskolans skolbibliotek

På Fröviskolans skolbibliotek har eleverna fritt tillgång till beståndet under hela skoldagen.  Här står man aldrig framför en låst dörr.

Här träffas elever före lektionerna, under rasten och efter lektionerna för att vänta bussen hem eller för att prata med bibliotekarien. Biblioteket är en samlingsplats, men även ett ställe för att plugga. Lokalen används delvis för grupparbeten.

Under pausen sitter eleverna här för att prata, spela schack, eller bläddra i tidskrifterna.

Varje dag kommer inbokade klasser för att låna. Men de är också välkomna för spontana besök. Även dagiset och förskoleklasserna lånar flitigt under regelbundna tider.

Det finns böcker för alla åldrar och på flera språk. Nästan varje vecka växer beståndet.

Böcker som inte finns i beståndet kan beställas från andra filialer eller från andra städer. Inköpsförslag lämnas in och är välkomna.

Både eleverna och lärare får hjälp med att hitta den rätta faktaboken eller romanen.

Barnen och ungdomar med lässvårigheter kan få hjälp med ett konto på Legimus, som är en myndighet som erbjuder talböcker, böcker på punktskrift med mera.

Temalådor med böcker som behövs för lektionen ställs ihop.

 

E-postadress: froviskolan.bibliotek@hogsby.se