Regler & Avgifter

Högsby Biblioteket

Välkommen till Högsby kommunbibliotek!


Biblioteket är inte bara böcker.

Högsby bibliotek kan erbjuda en rad tjänster som kan vara till nytta och inspiration för dig som besökare, till exempel olika typer av evenemang för alla åldrar samt fritt lån av datorer och trådlöst nätverk. Vi har även tillgång till det senaste inom släktforskning.
Det finns skrivare, scanner, fax och kopiator. Vi erbjuder också nättjänster med fri tillgång till olika databaser (några av dessa kan även nås hemifrån med hjälp av lånekort).

Kommer du till biblioteket eller besöker oss på webben, hoppas vi att du ska hitta det du söker.

 

Låneregler
 

För att låna på Högsby bibliotek måste du ha ett lånekort. Kortet gäller även på skolbiblioteken i hela kommunen.  
 

Lånekort
Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken, när du besöker biblioteket.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek.

Lånekortet ska visas upp vid lån och bokning av dator. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Förkommet lånekort måste anmälas direkt till biblioteket så att det kan spärras för vidare lån.

Ditt första lånekort är gratis, men om det går sönder eller om du tappar bort det kostar ett nytt lånekort 20 kronor. 
 

PIN-kod
Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av denna kan man själv utföra olika tjänster, som till exempel reservation och omlån. Det krävs lånekort plus PIN-kod för att utföra dessa tjänster.

 

Lånetid
Lånetiden är normalt 4 veckor. Videofilmer, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. Du får ett kvitto på det du lånat med lånetiden angiven.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån per telefon eller på Internet.

Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dygn. Det kostar 10 kronor att hyra en film i en vecka. Barn under hyr filmer gratis tillsammans med målsman, dock högst 3 per vecka.

Vill du låna CD, musikvideo, tidskrifter och hembygdsfilmer är lånetiden 7 dygn.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst tre böcker på en vecka. Efter lånetidens slut går boken inte längre att läsa. Du behöver alltså inte aktivt lämna tillbaka den. Det går inte heller att lämna tillbaka boken i förtid för att kunna låna fler. Vill du låna boken på nytt måste du först ta bort den gamla från din dator.
 

Återlämning
Lånen måste lämnas tillbaka i tid.

Återlämning sker på biblioteken eller när biblioteket i Högsby är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

Lån som du själv gjort på bibliotek utanför Kalmar, Kronoberg eller Blekinge län eller på högskole- och universitetsbibliotek måste du själv lämna där du lånat dem.
 

Omlån

Du kan själv göra omlån på ditt konto eller så kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Notera att en omlånad bok kan krävas in tidigare om någon annan vill låna boken.
 

 

Reservera
Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reservera kan du göra direkt på biblioteket eller via telefon eller e-post. Du kan också reservera själv med hjälp av din PIN-kod och ditt lånenummer. Det är gratis att reservera de medier vi har på Högsby bibliotek.

Du kan även beställa böcker som saknas i Högsby från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar i allmänhet 10 kronor per beställning inom Sverige.  


Övertidsvarning
Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning några dagar innan lånetiden går ut.
 

Påminnelse
Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, avgiften för första påminnelsen är 20 kronor! Om du trots påminnelsen inte återlämnar, får du ytterligare en påminnelse och då tillkommer 30 kronor.

Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde (vuxenbok 250 kr och barn- och ungdomsbok 150 kr, dvd 600 kr) samt påminnelseavgifterna.
Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte påminnelseavgiften men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier.
Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!

 

 

På biblioteken i Kalmar län kan du återlämna böcker oavsett var i länet du lånat dem.

Avgifter på biblioteket
 

 

Avgifter Kostnad Undantag och kommentarer
1:a påminnelsen 20 kronor Ej barn under 18 år, talbok och "Boken Kommer".
2:a påminnelsen 30 kronor Tillsammans med påminnelse 1 blir det 50 kronor
Förkommen bok 270 kronor Vuxen (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen bok 170 kronor Barn (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen pocket 50 kronor Ej biblioteksband (gäller alla - målsman betalningsskyldig)
Förkommen CD 150 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen tidskrift 50 kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen DVD/
TV-spel
630kronor Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Lån av DVD (1 st)

15 kronor

7 dygn (kan endast lånas av person över 15 år)
Lån av DVD (2 st) 25 kronor 7 dygn (kan endast lånas av person över 15 år)
Förnyat lånekort 20 kronor 1:a lånekortet är alltid gratis
Fjärrlån (inrikes) 10 kronor Betalas vid leverans. Utrikes fjärrlån enligt gällande regler.
Fjärrlånekopior
 
25 kronor Betalas vid leverans. Enstaka kopia 2 kronor/st.
Reservation    0 kronor  
Kopior A4
svartvitt
2 kronor Dubbelsidigt 4 kronor, A3 4 kronor
Kopior A4
färg
6 kronor Dubbelsidigt 12 kronor, A3 12 kronor
Föreningskopior  

De första 100 kopiorna är gratis, därefter 50 öre/st.

Svartvitt. Se beslut för detaljerad information