Viktig information!

Viktig information

Viktig information om ändrad service från och med tisdag 17 januari 2023!

Viktig information om ändrad service från och med tisdag 17 januari 2023!

Vi utreder huset Misteln och påverkan på personalen. Det innebär att vi begränsar servicen på biblioteket enligt följande:

- Använd Meröppet och bestäm själv hur länge du vill vistas i lokalen. Detta gäller även för er som bokar studierum eller sammanträdesrum.
- Du kan boka en bibliotekarie för att få hjälp att ta fram litteratur. Mejla biblioteket@hogsby.se eller ring 0491-291 59.


Vid frågor angående huset och utredningen, vänligen kontakta William Vitikainen, Förvaltningschef Högsby kommun, 0491-29 115.