Vi erbjuder

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek i Sverige. Det kallas för att göra ett fjärrlån.
Mer om Ansökan om fjärrlån

Boka ett studierum

Så här gör du om du vill boka ett studie- eller grupprum
Mer om Boka ett studierum

Boken kommer

Har du svårt att komma till biblioteket, då kan vi komma med boken till dig.
Mer om Boken kommer

Böcker på många språk

Libraries have books, magazines and journals in many different languages. When searching for books, you can choose to display only books that are in a specific language.

Datorer och skrivare

Vi erbjuder datorer och skrivare
Mer om Datorer och skrivare

IT-hjälp

Vi kan hälpa dig med enklare internet- och datorhandledning
Mer om IT-hjälp

Legimus

Legimus erbjuder dig som har en läsnedsättning möjligheten att ladda ned och lyssna på böcker på din surfplatta, dator, smartphone eller talbokspelare
Mer om Legimus

Lämna inköpsförslag

Här kan du göra inköpsförslag på böcker du tycker biblioteket ska köpa.
Lämna inköpsförslag

Meröppet

Meröppet ger dig tillgång till biblioteket 8-22 alla dagar!
Mer om Meröppet

Talböcker

Daisy-talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom. De är avsedda för personer som har svårt att läsa tryckt text.
Mer om Talböcker

Språk