Låneregler

Regler & Avgifter

Högsby Bibliotek

Lånekort

Du får ditt lånekort genom att visa upp en giltig fotolegitimation i informationsdisken, när du besöker biblioteket.

Barn får sitt lånekort via respektive skolas bibliotek.

Lånekortet ska visas upp vid lån och bokning av dator. Kortet är personligt och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Föräldrar är ansvariga för lån på barns kort till barnet är arton år.

Förkommet lånekort måste anmälas direkt till biblioteket så att det kan spärras för vidare lån.

Ditt första lånekort är gratis, men om det går sönder eller om du tappar bort det kostar ett nytt lånekort 20 kronor. 
 

PIN-kod

Till lånekortet kan en PIN-kod kopplas. Med hjälp av denna kan man själv utföra olika tjänster, som till exempel reservation och omlån. Det krävs lånekort plus PIN-kod för att utföra dessa tjänster.

 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Videofilmer, tidskrifter, CD-skivor och mycket efterfrågade böcker har kortare lånetid. Du får ett kvitto på det du lånat med lånetiden angiven.

Vill du förlänga ett lån måste du göra det innan lånetiden gått ut. Om någon annan har reserverat boken går den inte att låna om. Du kan förlänga dina lån per telefon eller på Internet.

Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dygn. Det kostar 10 kronor att hyra en film i en vecka. Barn under hyr filmer gratis tillsammans med målsman, dock högst 3 per vecka.

Vill du låna CD, musikvideo, tidskrifter och hembygdsfilmer är lånetiden 7 dygn.

Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Du kan låna högst tre böcker på en vecka. Efter lånetidens slut går boken inte längre att läsa. Du behöver alltså inte aktivt lämna tillbaka den. Det går inte heller att lämna tillbaka boken i förtid för att kunna låna fler. Vill du låna boken på nytt måste du först ta bort den gamla från din dator.
 

Återlämning

Lånen måste lämnas tillbaka i tid.

Återlämning sker på biblioteken eller när biblioteket i Högsby är stängt genom bokinkast vid entrédörren.

Lån som du själv gjort på bibliotek utanför Kalmar, Kronoberg eller Blekinge län eller på högskole- och universitetsbibliotek måste du själv lämna där du lånat dem.
 

Omlån

Du kan själv göra omlån på ditt konto eller så kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Notera att en omlånad bok kan krävas in tidigare om någon annan vill låna boken.
 

Reservera

Du kan ställa dig i kö på media som är utlånade. Reservera kan du göra direkt på biblioteket eller via telefon eller e-post. Du kan också reservera själv med hjälp av din PIN-kod och ditt lånenummer. Det är gratis att reservera de medier vi har på Högsby bibliotek.

Du kan även beställa böcker som saknas i Högsby från andra bibliotek. Detta kallas fjärrlån och kostar i allmänhet 10 kronor per beställning inom Sverige.  


Övertidsvarning

Om du har meddelat oss din mailadress kan du få en övertidsvarning några dagar innan lånetiden går ut.
 

Påminnelse

Om du inte återlämnar dina lån i tid får du en påminnelse, avgiften för första påminnelsen är 20 kronor! Om du trots påminnelsen inte återlämnar, får du ytterligare en påminnelse och då tillkommer 30 kronor.

Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en räkning på bokens värde (vuxenbok 250 kr och barn- och ungdomsbok 150 kr, dvd 600 kr) samt påminnelseavgifterna.
Du spärras som låntagare tills du återlämnat boken och betalat avgifterna eller betalat räkningen.

Den som är under arton år betalar inte påminnelseavgiften men är skyldig att betala för förstörda eller förkomna böcker och andra medier.
Undvik förseningsavgifter - låna om böckerna!

På biblioteken i Kalmar län kan du återlämna böcker oavsett var i länet du lånat dem.

 

Avgifter på biblioteket

Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kr för en och 25 kr för två (15 kronor för en och 25 kronor för två)

Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st./utlån

Ej återlämnad barnbok 170 (170) kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 270 (270) kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 630 (630) kronor per styck

 

Serviceavgifter 

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck (2 kronor per styck)

Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck (4 kronor per styck)

Kopiering färg A4 6 kronor per styck (6 kronor per styck)

Kopiering färg A3 12 kronor per styck (12 kronor per styck)

Föreningskopiering 50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr

Misteln är from 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kronor.

 

Hyra rum

Endast ideella föreningar kan hyra sammanträdesrummen på Misteln.

Avgiften för sammanträdesrummet är 130 (130) kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” är 80 (80) kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider).

En avgift på 285 (285) kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med

Sök

Språk