Talböcker

Talböcker

Daisy-talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom. De är avsedda för personer som har svårt att läsa tryckt text.

Language