Talböcker

Talböcker

Daisy-talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom. De är avsedda för personer som har svårt att läsa tryckt text.

Daisy-talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom. De är avsedda för personer som har svårt att läsa tryckt text.

Till daisyskivorna behöver man en särskild spelare som man kan låna från biblioteket och från Syncentralen. 

Språk