Lokalsamling

Lokalsamling

Upptäck Högsbys historia!

Högsbysamlingen

Högsby biblioteks unika samling rör media med anknytning till nuvarande Högsby kommuns geografiska område. Beståndet har byggts upp under lång tid och tillväxer kontinuerligt eftersom i princip inga exemplar gallras. Denna litteratur- och mediesamling ska öka förståelsen för den historiska utveckling som lett oss framtill dagens moderna samhälle i Högsby kommun.

Samlingen är en utmärkt startpunkt för skolorna när de tar upp ämnet hembygdshistoria.

I materialet finns en referenssamling som inte kan lånas hem. Men de flesta exemplaren i Högsbysamlingen får lånas hem i likhet med bibliotekets övriga bestånd. Det material som rör särskilda byar eller andra geografiska platser är till viss del indexerade så att en viss by är sökbar i bibliotekets katalog.

Genom åren har många betydelsefulla forskare bidragit till denna kunskapsmassa. Christina Dannesäters utforskande av byar och gårdar i Högsby med omnejd är ett efterlämnat material med stor betydelse. Detta finns som kopior samlade i pärmar.

Språk