Boken kommer

Boken kommer

Har du svårt att komma till biblioteket, då kan vi komma med boken till dig.

Om inte du kan komma till biblioteket, så kommer vi till dig!
Servicen är till för dig som på grund av rörelsehinder, hög ålder eller långvarig sjukdom inte kan besöka ditt bibliotek.

Du kan låna romaner och faktaböcker,ljudböcker på cd eller Daisy. Vi har också lättlästa böcker och böcker med Stor stil.
Lånetiden kan vara längre än fyra veckor.

Språk